Резултати, Одеса

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Преподаватели" » Резултати, Одеса

Резултати от проведения конкурс за преподаватели в Средно общообразователно училище I-III степен № 31, гр. Одеса, Украйна

МОН класира за:

 • За преподавател по български език и литература в Средно общообразователно училище I-III степен № 31, гр. Одеса, Украйна :
  • Росица Иванова Арнаудова

   Резервен кандидат: Калинка Стоянова Косева
    
 • За преподавател по български език и литература в начален курс в Средно общообразователно училище I-III степен № 31, гр. Одеса, Украйна:
  • Диана Станчева Лахнева

   Резервни кандидати:
   1. Снежина Йорданова Владимирова
   2. Нели Парашкевова Гургева
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“