Проект BG051PO001-3.2.03 "Управление за ефективно професионално образование"

Начало » Професионално образование » Качество » Проект BG051PO001-3.2.03 "Управление за ефективно професионално образование"

Проект BG051PO001-3.2.03 "Управление за ефективно професионално образование"

Презентации от заседание на Консултативния съвет по професионално образование и от консултационно-информационните срещи, проведени в изпълнение на дейностите по проект BG051PO001-3.2.03 "Управление за ефективно професионално образование"

Проект BG051PO001-3.2.03 "Управление за ефективно професионално образование"

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“