В помощ на учителите, преподаващи чужд език по професията

Начало » Професионално образование » Речници » В помощ на учителите, преподаващи чужд език по професията

В помощ на учителите, преподаващи чужд език по професията

Речници със специфична терминология, предоставени по проект EUROPEAID/124376/D/SER/BG - Техническа помощ за разработване на 30 стандарта за професионална квалификация и организиране и провеждане на специализирано обучение на учители в съответствие с програма ФАР BG 2005/017-353.10.01 „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта” за професионални направления:

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“