Скала за приравняване на резултатите

Начало » Общо образование » Национално външно оценяване (НВО) » Модел на НВО за IV клас » Скала за приравняване на резултатите

Скала за приравняване на резултатите

СКАЛА ЗА ПРИРАВНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТОВЕТЕ ЗА ВЪНШНОТО ОЦЕНЯВАНЕ В ІV КЛАС
КЪМ ШЕСТОБАЛНАТА СИСТЕМА НА ОЦЕНЯВАНЕ

от 0 до 6 точки - слаб 2,00

7 точки - среден 3,00
8 точки - среден 3,25
9 точки - добър 3,50
10 точки - добър 3,75

11 точки - добър 4
12 точки - добър 4,25
13 точки - много добър 4,50
14 точки - много добър 4,75

15 точки - много добър 5,00
16 точки - много добър 5,25
17 точки - отличен 5,50
18 точки - отличен, 5,75

19 точки - отличен 6,00
20 точки - отличен 6,00

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“